.
.
.....
......
.
PONDELOKporadňa Nemce
UTOROK návštevná služba novorodenci poradňa + prevencia na predvolanie
STREDA návštevná služba novorodenci poradňa + prevencia na predvolanie
ŠTVRTOK7:30 – 12:00 (obed) 13:00 – 15:30 seminár
PIATOK-