.
.
..

zdravotná sestra: Mgr. Katarína Bílková

..
..