.

Ing. Tomáš HUDEC

riaditeľ prevádzky strediska

0949 426 879

tomas.hudec@edelma.sk 

Ing. Marcela HUDECOVÁ

ekonóm

0949 219 344

ekonom@edelma.sk

Dušan BÍREŠ

hospodár

0903 126 262

info@edelma.sk