000 kópií CD4 Avšak, metódy odberu vzoriek, kvalitatívne / kvantitatívne hodnotenie mikrobiologické a hodnota \"\" značiek \",\" stále javí ako nevyriešené otázky. Vzhľadom k tomu, osvedčený diagnóza je veľmi zriedkavé, pragmatickejší prístup k diagnóze VAP javí ako nevyhnutné. Presnejšie povedané, otázky sa musíme zamerať, patria nasledujúce: \"\" Či u pacientov s možným zápal pľúc alebo infekcie dolných dýchacích ciest vyžadujú liečbu antibiotikami? \'\' A \'\', kedy pacienti s možnými / podozrenie na VAP je empirická liečba nie je bezprostredne nutné, a pre ktoré z týchto hollister Co pacientov je empirický liečba byť obmedzená hollister Bunda alebo prerušená? \'\'. V mnohých prípadoch sa tieto metódy neboli k dispozícii, alebo si vyžaduje veľké množstvo materiálu, a preto sa počet glykoproteínov, ktoré boli úplne charakterizované relatívne málo. V posledných rokoch došlo k podstatným vývoj v analýze glykozylácia, ktorá významne zmenila schopnosť plne charakterizovať molekúl biologického záujmu. Množstvo rôznych techník, sú k dispozícii, ktoré sa líšia, pokiaľ ide o ich zložitosť, množstvo informácií, ktoré sú k dispozícii od nich, zručnosti potrebné pre ich cenu a ich prevedenie. Vo väčšine metazoans, skorý embryonálny vývoj je charakterizovaný rýchlymi mitotickými divízií, ktoré sú ovládané materskými mRNA a proteínov, ktoré sa hromadia v priebehu oogenéza. Tieto rýchle divízie pauza na midblastula prechodu (MBT), ktorý sa zhoduje s dramatickým zvýšením génovej transkripcie a degradácie podmnožiny matky mRNA. V Drosophila, pauza bunkového cyklu je riadený inhibičný fosforylácie CDK1, ktorý je zase poháňaný downregulace aktivačného cdc25 fosfatázy. Doterajší CHRONOLÓGIA: Niekoľko správy naznačujú, že u pacientov s ankylozujúcou spondylitídou (AS) a difúzne idiopatickej skeletálne hyperostóza (DISH) zvýšil úmrtnosť po krčnej chrbtice zlomenín. Avšak výsledky zlomené hyperostotic krčnej chrbtice sú neúplne popísané, a tam sú obmedzené Hollister Mikiny Damske údaje týkajúce sa kovarianciou účinky veku pacienta a komorbidity na mortality.PURPOSE: Ak chcete zistiť, úmrtnosť spojená s krčnou zlomenín u pacientov s hyperostotic disease.STUDY štúdie: Retrospektívna case-ovládanie study.PATIENT UKÁŽKA: Štyridsať tri pacienti identifikovaných v rámci registra, že majú zlomeniny krčnej chrbtice v nastavení hyperostotic ochorenia. Títo pacienti boli uzavreté do 43 kontrol, ktorí nemali niesť diagnózu hyperostotic disease.OUTCOME OPATRENIA: úmrtnosť po 3 mesiacoch a 1, 2, a 3 roky po fracture.METHODS: inštitucionálne databáza bola použitá na identifikáciu všetkých krčka maternice zlomeniny utrpeli pacienti vo veku 65 rokov a starších 1991-2006.